Výrobné a kontrolné zariadenia
Tester trenia


Tester pevnosti v šmyku


Tester tvrdosti


Výškomer


Tester trenia s konštantnou rýchlosťou